Debata: Learning from...?

„Learning from…?” czyli o potencjale wspólnych inicjatyw poznańskiego środowiska artystycznego.

Zapraszamy na dyskusję o możliwościach i potrzebach współpracy w poznańskim środowisku związanym ze sztuką współczesną. Czy potrzebny nam jest poznański gallery weekend, art week czy inne festiwale sztuki współczesnej? A jeśli tak, czy powinniśmy wzorować się na większych ośrodkach czy też wypracować własną formułę?
Do dyskusji zaprosiliśmy celowo nie organizatorów podobnych wydarzeń, a młodych artystów i kuratorów związanych z Poznaniem, ale jednocześnie z innymi ośrodkami życia artystycznego. Liczymy także na żywy udział całego środowiska.

Dyskusję poprowadzi: Jagna Domżalska

Paneliści: Agnieszka Grodzińska, Franciszek Orłowski, Tomek Pawłowski, Dawid Radziszewski, Magdalena Starska.

Miejsce: Galeria Miejska Arsenał.
Godz. 18.00

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.