D / I / S / R / U / P / T
05.05 - 08.06.2017

Słowo disrupt (tłum. zaburzyć, zdezorganizować) rozumieć można jako działanie polegające na wyznaczaniu swojej radykalnej pozycji i relacji w stosunku do zastanego porządku. Często powoduje ono tymczasową zmianę, choć może stanowić także zalążek tworzenia nowego porządku.

W czasie wystawy DISRUPT, artyści zaproszeni zostali do refleksji nad czynnością i pojęciem „zaburzenia”, w zgodzie z ich własnymi zainteresowaniami i metodą twórczą. Rezultaty ich poszukiwań generują ramę tego projektu.

Artyści biorący udział w wystawie:

Marlon de Azambuja
Cristina Garrido
Jimena Kato
Julia Llerena
Maya Saravia
Mauro Vallejo

Kurator: Marlon de Azambuja

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania

fot. Tytus Szabelski