María Tinaut - Untitled (Room with a view)
01.12.2017 - 17.01.2018

Wystawa Untitled (Room with a View) jest analizą pojęcia dom, dokonywaną przez artystkę za pomocą języka fotografii i malarstwa. Napotykane przez widza pokoje łączą w sobie przedstawienia pochodzące z różnych miejsc, źródeł i okresów, budując wrażenie fikcyjnej bliskości i odległości zarazem. 

Plastyczność pamięci jest kluczem do zrozumienia natury prac Tinaut. Fragmenty tego samego domu w budowie (obraz zaczerpnięty przez artystkę z albumu rodzinnego) znajdujemy w różnych pracach w obrębie wystawy, ukazane za pomocą różnorodnych technik (kserokopia, malarstwo, fotografia, serigrafia). Pomimo, iż wizerunek domu zdaje się być namacalny i bliski dzięki zaprezentowaniu go w tak wielu ujęciach, w rzeczywistości dla nas istnieje on jedynie na obrazie, nigdy bowiem nie doświadczyliśmy go osobiście. 
Nie ma żadnej hierarchii pomiędzy przedstawieniami znalezionymi i wykonanymi przez artystkę. Wszystkie spotykają się na tym samym planie. Fizyczne, realne miejsca przeplatają się ze „skonstruowaną” pamięcią o nich, na ich styku tworząc nowe opowiadanie.
MARÍA TINAUT