"Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną" to warsztaty, które odbyły się w trakcie wystaw: Diany Lelonek, Disrupt oraz Franciszka Orłowskiego. Celem warsztatów jest podniesienie poziomu wiedzy na temat sztuki współczesnej wśród dzieci, wzrost bezpośredniego ich kontaktu ze sztuką oraz rozumienia i otwartości w stosunku do sztuki współczesnej.
Projekt dofinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania
Scenariusz warsztatów