ROZMOWA Z ARTYSTKĄ       09.02.2016 godz. 19.00

Punktem wyjścia rozmowy będzie trwająca w galerii wystawa Natalii „Stepowa dusza”, skonstruowana jako swoista opowieść o instynkcie, który skłania do nieustannej wędrówki i poznawania nowych, nieznanych terenów. 

Temat ten zostanie poruszony w czasie dyskusji i rozwinięty o inne ciekawe wątki, do których eksplorowania prowokuje sama wystawa. Problemy posthumanistyczne, takie jak relacja człowieka z naturą czy zależność między światem ludzi a światem zwierząt i roślin, przeplatać się będą z tematyką związaną z podróżą artystyczną czy twórczym wykorzystaniem medium artystycznego.