"Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną" to warsztaty, które odbyły się w trakcie wystaw: Diany Lelonek, Disrupt oraz Franciszka Orłowskiego. Celem warsztatów jest podniesienie poziomu wiedzy na temat sztuki współczesnej wśród dzieci uczących się poza Poznaniem, wzrost bezpośredniego ich kontaktu ze sztuką oraz rozumienia i otwartości w stosunku do sztuki współczesnej.
Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Scenariusz warsztatów